நடிகர் சூர்யா NEET தேர்வு குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை தொடர்பாக பலரும் தமது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.