தமிழில் எதிர்நீச்சல், எல்கேஜி, இங்லிஷ் விங்லிஷ், ஆதித்ய வர்மா போன்றபடங்களில் நடித்துள்ளவர் நடிகை ப்ரியா ஆனந்த்.