பி ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் மூலம் பாலா தயாரிக்க, மிஷ்கின் இயக்கத்தில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு வெளிவந்து வெற்றிகரமாக ஓடிய படம், ‘பிசாசு.’