தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இடம்பெறும் முரண்பாடுகளை தொடர்ந்து , தான் புதிய தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை ஆரம்பித்துள்ளதாக இயக்குனர் பாரதிராஜா அறிவித்துள்ளார்.